Ring (1995) (TV)

(8.285=174/21 voters)

Fuji TV, 1995, Color

Producer: Endou Ryuunosuke
Director: Takigawa Chisui
Based on the novel:
"Ring" by Suzuki Kouji(I)
Writers: Iida Jouji
Soshigaya Taizou
Photo: Iwata Kazumi
Music: Ike Yoshihiro
Cast: Takahashi Katsunori ... Asakawa Kazuyuki
Harada Yoshio ... Takayama Ryuuji
Miura Ayane ... Yamamura Sadako
Tachihara Mai ... Asakawa Shizuka
Hamada Maha ... Takano Mai
Taguchi Tomorowo ... Nagao Joutarou
Hinagata Akiko ... Oonishi Tomoko
Godai Takayuki ... a editor
Nakamura Shigeyuki ... Yoshino
Shimizu Kouji ... Dr. Ikuma Heihachirou
Sakamoto Akira ... a taxi driver
Ueda Chuukou ... Yamamura Takashi
Tanabashi Nattsu ... Iwata Shuuichi
Itsuki Kazu ... Nomi Takehiko
Mizuno Aya
Dounowaki Kyouko
Hashimoto Kikuko
Senoo Akira
Koshimura Kouichi
Nakazawa Seiroku
Yoshie Yoshinari
Mizukami Ryuushi
Shimizu Kansuke
Torajima Yuka
Umeda Manami
Takeshima Yuka
Morikawa Miho
Plot: Video tape kills people who watch itself less than 7 days.
Keywords: Grudge Ghost, Virus, Psychic Powers
Video: Amuse, ASVX-1024


Your Rate: