Takeshima Yuka

1986~.
(actress)
1994. Night Head
1995. Ring (1995) (TV)
1999. Gakkou no kaidan 4
2000. 6 ban me no Sayoko (TV series)
2000. Kamen Rider Kuuga (TV series)