Suzuki Kouji(I)


(author)
1995. Ring (1995) (TV)
1997. Gensou Midnight (TV series) "Yumenoshima Cruise"
1998. Ring (1998)
1998. Rasen
1999. Ring 2
1999. Ring: Saishuu-shou (TV series)
1999. Rasen (TV series)
2000. Ring 0: Birthday
2002. THE RING [USA]
2002. Honogurai mizu no soko kara
2005. THE RING 2 [USA]
2005. DARK WATER [USA]
2007. MASTER OF HORROR: DREAM CRUISE
2012. Sadako 3D
2013. Sadako 3D2

(story)
2012. Sadako 3D

(actor)
1998. Rasen