Sadako 3D


Kadokawa Pictures, 2012.5.12, Color

Director: Hanabusa Tsutomu
Based on the novel:
"Ring" by Suzuki Kouji(I)
Story: Suzuki Kouji(I)
Cast: Ishihara Satomi ... Ayukawa Akane
Seto Kouji ... Andou Takanori
Yamamoto Yuusuke ... Kashiwada Seiji
Tayama Ryousei ... Koiso Yuugo
Continues: "Sadako 3D2"