Hikikosan no sangeki (DVD)

trans. The Atrocity of Hikiko-san

2013.8.2, Color, 90 mins.

Director: Yoshikawa Hisatake
Writer: Miyazaki Daisuke
Cast: Yoshikawa Maria
Suzuki Shoujirou
Kawatsure Hiroaki
Matsui Isao
Ochiai Takahiro
An Akiko
Kawagoishi Shunpei
Nakano Tsuyoshi ... Kobayashi Kenzou
DVD: Amumo 98, AMAD202 (2013.8.2)