Nakano Tsuyoshi(II)


(actor)
2004. Onna zatou no Oichi (VIDEO)
2005. Onna onmyouji: Jain kakusei (DVD)
2006. Satujin-bachi: Killer Bee (DVD)
2010. Kunekune (DVD)
2011. Reikai no tobira: Street View (DVD)
2013. Hikikosan no sangeki (DVD)
2013. Amai muchi