Natsu no sakura

trans. Cherry trees in summer
2012.12.20, Color, 30 mins., an independent film

Director: Ami Shounosuke
Based on the novel:
"Yume juu-ya" by Natsume Souseki
Writer: Ami Shounosuke
Cast: Kusaka Hiroe ... Sakura
Natsumori Youhei
Mibu Shin'ya
Asao Norihiko
Katayama Yumiko
Series: "Moyori no kaidan (Series)"