Ami Shounosuke


(director)
2009. Psycho Equal (DVD)
2010. Shinreion the Movie (DVD)
2011. Sanzu: Sun of the dead (DVD)
2012. Light novel sakka no koroshikata
2012. Shinigami ojisan
2012. Kyoufu eizou
2012. Hae onna
2012. Natsu no sakura

(writer)
2009. Psycho Equal (DVD)
2011. Sanzu: Sun of the dead (DVD)
2012. Light novel sakka no koroshikata
2012. Shinigami ojisan
2012. Kyoufu eizou
2012. Hae onna
2012. Natsu no sakura