Mibu Shin'ya


(actor)
2009. Onigara-mura (DVD)
2009. Fujoshi (DVD)
2010. Shinreion the Movie (DVD)
2011. Sanzu: Sun of the dead (DVD)
2012. Shinigami ojisan
2012. Kyoufu eizou
2012. Hae onna
2012. Natsu no sakura