Man hunting: Resurrection (DVD)


2012.4.4, Color, 77 mins.

Producers: Hara Keijirou ... exective
Miyajima Yukio
Director: Koshizaka Yasushi
Writers: Kaede Mieru
Miyajima Yukio
Photo: Hara Shin'ya
Cast: Kuribayashi Riri
Kamiyoshihara You
Fujiwara Shinyuu
Akamatsu Kei
Yoshizawa Masato
Aiba Rubi
Kura
Tachibana Saya
Magami Jun
Fukuya Takahiro
DVD: Albatros, ALBSD-1512 (2012.4.4)
Series: "Man hunting"