Koshizaka Yasushi


(director)
2010. Man hunting (DVD)
2011. Man hunting: Redemption (DVD)
2011. Drum Limit (DVD)
2012. Man hunting: Resurrection (DVD)
2012. Drum Limit: Ana (DVD)

(producer)
2010. Ghost Revenger JK (DVD)
2010. Ai no ejiki: Jokyoushi Haruka no kokuhaku
2011. Incubus: Yume ni okasareta onna (DVD)
2012. Tokyo Species (DVD)