Kowagaru hitobito

(6=6/1 voter)
a.k.a. SCARRED PEOPLE

Shociku, 1994.04.23, Color, 117mins.

Producers: Inami Munetaka
Sakurai Youzou
Nakagawa Shigehiro
Okada Yutaka
Fujita Yoshinori
Miyauchi Shingo
Tazawa Renji ... assitant
Director: Wada Makoto
Based on the short novels:
"Hako no naka" by Shiina Makoto
"Kibizu no kama" by Hikage Joukichi
"Norikoshi eki no keibatsu" & "Gorohachi koukuu" by Tsutsui Yasutaka
"Kaen tsutsuji" by Hirayama Yoshie
Writer: Wada Makoto
Photo: Maeda Yonezou
Music: Satou Masahiko
Other: Shirogumi .... special effect
Fukuoka Youichi .... special makeup
Miyoshi Fumihiro .... special makeup
Shimamura Tatsuo .... SFX supervisor
Aihara Kimie .... SFX supervisor
Yamazaki Takashi(I) .... technical director
Cast: Sanada Hiroyuki ... a man in lift ("Hako no naka")
Harada Mieko ... a woman in lift ("Hako no naka")
Sano Shirou ("Hako no naka")
Nagoya Akira ... the voice ("Hako no naka")
Kitayama Masayasu ("Hako no naka")

Kumagai Mami ... Etsuko ("Kibizu no kama")
Shimizu Michiko ("Kibizu no kama")
Okumura Kouen ("Kibizu no kama")
Sugimoto Tetsuta ("Kibizu no kama")
Frankie Sakai ... Kama-no Ojisan ("Kibizu no kama")
Maro Akaji
Maruse Tarou ("Kibizu no kama")
Takashina Kaku ("Kibizu no kama")
Tsutsui Yasutaka ("Kibizu no kama")
Shimada Kaho ("Kibizu no kama")
Ookouchi Hiroshi ("Kibizu no kama")
Sasaki Sumie ("Kibizu no kama")
Denden ("Kibizu no kama")
Hirata Mitsuru ("Kibizu no kama")
Ueda Kouichi ("Kibizu no kama")
Zushi Tonbo ("Kibizu no kama")
Duke Aces ("Kibizu no kama")
Uchida Asao ("Kibizu no kama")
Sugisaki Akihiko ("Kibizu no kama")
Oomura Namihiko ("Kibizu no kama")
Inoue Kou ("Kibizu no kama")
Oikawa Hideki ("Kibizu no kama")
Yajima Ayumi ("Kibizu no kama")
Ookawa Seiji ("Kibizu no kama")
Santou Sou ("Kibizu no kama")

Saitou Haruhiko ... Irie Matazou ("Norikoshi eki no keibatsu")
Hagiwara Nagare ... the station sraff ("Norikoshi eki no keibatsu")
Sugiyama Tokuko ("Norikoshi eki no keibatsu")
Kaou Osamu ("Norikoshi eki no keibatsu")
Asaka Mitsuyo ("Norikoshi eki no keibatsu")
Kobayashi Norikazu ("Norikoshi eki no keibatsu")
Watanabe Tetsu ("Norikoshi eki no keibatsu")

Kobayashi Kaoru ... Juusuje ("Kaen tsutsuji")
Kuroki Hitomi ... Sumi ("Kaen tsutsuji")
Mitani Noboru ("Kaen tsutsuji")

Ishiguro Ken ... Sasaki ("Gorohachi koukuu")
Shimada Kyuusaku ... Hatayama ("Gorohachi koukuu")
Watanabe Eriko ("Gorohachi koukuu")
Yamaya Hatsuo ("Gorohachi koukuu")
Leonard Kuma ("Gorohachi koukuu")
Sakura Kinzou ("Gorohachi koukuu")
Suma Kei ("Gorohachi koukuu")
Fuwa Mansaku ("Gorohachi koukuu")
Karasawa Toshiaki ... a TV reporter ("Gorohachi koukuu")
Sakata Masanobu ("Gorohachi koukuu")
Inomata Souta ("Gorohachi koukuu")
Inomata Sakita ("Gorohachi koukuu")
Itou Keiko ("Gorohachi koukuu")

Video: Shochiku, KS-0163


Your Rate: