Kenpei to barabara shibijin

(5=5/1 voter)
trans. M.P. and the Dismembered Beauty

Shin-Toho, 1957.08.06, B&W, Monaural, 74mins. [Mystery]

Producers: Ookura Mitsugu
Okamoto Ryousuke ... planner
Director: Namiki Kyoutarou
Based on the novel:
"Notautsu kenpei" by Kosaka Keisuke
Writer: Sugimoto Akira
Photo: Yamanaka Shin
Music: Yoneyama Masao
Cast: Nakayam Shouji ... Kosaka Tokusuke a M.P. sergeant major
Ebata Junko
Amachi Shigeru ... Tsuneyoshi a sergeant
Hosokawa Toshio ... Hagiyama a M.P. sergeant major
Matsuura Namiji
Wakasugi Katsuko
Ayukawa Hiroshi ... Takayama Chuukichi
Odaka Masaru
Emi Wataru
Misaki Youji
Kubo Shunji
Kurahashi Hiroaki
Murayama Kyouji
Kohama Sachio
Mimura Toshio
Takamura Youzou
Kodama Kazuo
Tsuji Kiyoko
Takaoka Kumiko
Satsuki Fujie ... an old woman who lost her son
Yorozuyo Yuuko
Ono Akiko
Mie Akiko ... Itou Yuriko
Asuka Minoru
Gomi Akira
Endou Tatsuo
Ikezuki Tadashi
Hara Seiji
Uda Katsuya
Kawabe Shuuji
Yamaguchi Takashi(II)
Nishi Ikki
Shinobu Eiichi
Kuni Sousuke
Yamakawa Sakutarou
Takemura Shin
Oka Tatsuhiro
Tachi Shouzaburou
Chiba Tooru
Tsukiji Hiroshi
Yamaoka Masayoshi
Asami Hiroshi
Komori Satoshi
Keyword: Torture
Video: Clarion, CLPB-2111
DVD: Imagica/ Pioneer LDC, IMBS-1017, 4500 yen (2000.9.22)


Your Rate: