Oka Tatsuhiro


(actor)
1957. Kenpei to barabara shibijin
1959. Onna kyuuketsuki
1959. 99 hon me no kimusume
1960. Hanayome kyuuketsuma
1964. Kaidan zankoku yuurei