Kaidan Oiwa no bourei

(9=9/1 voter)
trans. Ghost Story: Oiwa's Ghost

Toei, 1961.07.02, B&W, 94mins.

Director: Katou Tai
Based on the kabuki-play:
"Toukaidou Yotsuya Kaidan" by Tsuruya Nanboku IV
Writer: Katou Tai
Photo: Furuya Shin
Music: Takahashi Han
Cast: Wakayama Tomisaburou ... Tamiya Iemon
Sakuramachi Hiroko ... Osode
Konoe Juushirou ... Naosuke-Gonbee
Fujishiro Keiko ... Oiwa
Akagi Harue
Kirishima Yachiyo
Onoe Tainosuke
Fushimi Sentarou
Watanabe Atsushi
Akashi Ushio
Bandou Shoutarou
Hayashi Shoutarou
Mihara Yumiko
Sawamura Tosshou V (a.k.a. Sawamura Soujuurou IX)
Plot: See "Yotsuya kaidan".
Keyword: Grudge Ghost
Video: Toei Video, VCTB01014, 500 yen (2001.07.21)


Your Rate: