Bandou Koutarou


(actor)
1949. Ooedo 7 henge
1953. Kaibyou Arima goten (1953)
1953. Kaidan Saga yashiki ... Komori Hanazaemon
1954. Kaibyou Okazaki soudou
1954. Kaibyou Oumagatsuji
1960. Kaidan 53 tsugi
1961. Kaidan Oiwa no bourei