Naosuke-Gonbee

from "Yotsuya kaidan"
(character)
year title cast
1925 Yotsuya kaidan (1925) Iishi Kan
1928 Shinban: Yotsuya kaidan Katsuragi Kouichi
1949 Shinshaku Yotsuya kaidan Takizawa Osamu
1956 Yotsuya kaidan (1956) Tanaka Haruo
1959 Toukaidou Yotsuya kaidan (1959) Emi Shuntarou
1959 Yotsuya kaidan (1959) Takamatsu Hideo
1961 Kaidan Oiwa no bourei Konoe Juushirou
1965 Yotsuya kaidan (1965) Nakamura Kanzaburou XVII
1969 Yotsuya kaidan: Oiwa no bourei Kobayashi Akiji
1981 Mashou no natsu: Yotsuya kaidan yori Ishibashi Renji
1987 Shin Yotsuya kaidan (1987) (TV) Bandou Yasosuke V
2004 Warau Iemon Ikeuchi Hiroyuki