Toukaidou Yotsuya kaidan (1959)

(9.75=39/4 voters)
a.k.a. YOTSUYA GHOST STORY

Shin-Toho, 1959.07.01, Color, 76mins.

Producer: Ookura Mitsugu
Director: Nakagawa Nobuo
Based on the kabuki-play:
"Toukaidou Yotsuya kaidan" by Tsuruya Nanboku IV
Writers: Nakagawa nobuo
Ishikawa Gikan
Photo: Nishimoto Tadashi
Music: Watanabe Chuumei
Cast: Amachi Shigeru ... Tamiya Iemon
Wakasugi Katsuko ... Oiwa
Emi Shuntarou ... Naosuke-Gonbee
Kitazawa Noriko ... Osode
Ikeuchi Junko ... Oume
Ootomo Jun ... Takuetsu
Nakamura Ryuuzaburou ... Satou Yomoshichi
Hanaoka Kikuko ... Omaki
Hayashi Hiroshi ... Itou Kibee
Sugi Hiroshi ... Jounen
Plot: See "Yotsuya kaidan".
Keyword: Grudge Ghost
Video: Kinema Club, 9600 yen
DVD: Beam Entertainment, BIBJ-1305, 4800 yen (including trailer) (2000.8.25)


Your Rate: