Hamada Shouko


(actress)
2004. Shibuya densetsu: Sacchan no toshi densetsu (INTERNET series)
2006. Tezuka Makoto no Horror Theater: The Birthday unmei no majin
2006. Glass no heel: Race Queen no megamitachi, the movie
2008. Iwakutsuki no ie (Mobile series)
2011. Konkatsu Battle Royale (DVD)
2013. Akuma hunting (DVD)