Konkatsu Battle Royale (DVD)

trans. Battle Royale for a bridegroom hunting

2011.3.2, Color, 73 mins.

Producers: Hara Keijirou
Mikami Masahiro
Oota Hiroki
Asano Tomoko ... assitant producer
Director: Hirota Mikio
Writers: Hirota Mikio
Takuma Shuiichi
Photo: Nishikubo Kouichi
Hashimoto Saiko
Cast: Hamada Shouko
Hatachiya Megumi
Kawamura Rika
Konno Eri
Hamasaki Yoshimi
Tomoda Ayaka
Morimoto Nobu
Matsuzawa Hitoaki
Ishida Yuuki
Nagato Takeshi
Yoshida Masaki
Mikami Satoshi
Plot: In 2015, Shinjou Hana an minor idol enters a death game called 'Konkatsu Battle Royale'.
DVD: Albatross, ALBSD-1395 (2011.3.2)


Your Rate: