Ishikawa Chuu


(music)
1989. Tetsuo (IRON MAN)
1992. Tetsuo 2: Body Hammer
2006. HAZE
2007. Akumu tantei (NIGHTMARE DETECTIVE)
2010. Ayashiki bungou kaidan: Hazakura to mateki (TV)
2013. Fuan no tane