Fuan no tane

trans. Seeds of Anxiety

2013.7.20, Color

Producer: Suzuki Jun'ichi
Director: Nagae Toshikazu
Based on the comics:
"Fuan no tane" and "Fuan no tane +" by Nakayama Masaaki
Writer: Nagae Toshikazu
Music: Ishikawa Chuu
Other: Hyakutake Tomo ... special makeup
Cast: Ishibashi Anna ... Youko
Suga Kenta
Asaka Koudai
Iwai Shimako
Tsuda Kanji
Official site: huann-movie.com