Tetsuo II: Body Hammer

(8.666=26/3 voters)
a.k.a. TETSUO: BODY HAMMER

Kaijuu Theatre, 1992, Color, 83mins.

Producers: Tsukamoto Shin'ya
Koizumi Hiroshi
Director: Tsukamoto Shin'ya
Writer: Tsukamoto Shin'ya
Photo: Tsukamoto Shin'ya
Music: Ishikawa Chuu
Other: Oda Takashi ... special makeup
Cast: Taguchi Tomorowo ... Taniguchi Tomoo
Kanaoka Shin
Tsukamoto Shin'ya ... Tomoo's brother
Tezuka Hideaki
Asada Shuusei
Kim Su-Zin
Iwata Min
Shiota Tokitoshi
Kawahara Shin'ichi
Utazawa Toraemon
Zeeko Uchiyama
Plot: Taniguchi Tomoo's son is kidnapped by mysterious skinhead men. When Tomoo pursures them, part of his body metamorphoses iron arm, and he shoots his son by mistake. Skinhead men attack Toomo again to get the secret of Tomoo's iron body.
Keywords: Metamorphosis, Altered People
Video: Toushiba EMI, TOVE-1007, 14800 yen
DVD: Kaijuu Theatre/ Zearizu/ Beam Entertainment, BBBJ-1345, 5800 yen (2000.11.25) (with Maiking movie)
"Tsukamoto Shin'ya Collector's Box", Kaijuu Theatre & There's Enterprise, BBBJ-3530, 26040 yen (c/w "Denchuu kozou no bouken", "Tetsuo (IRON MAN)", "Hiruko: Youkai Hunter (HIRUKO THE GOBLIN)", "Tokyo Fist", "Bullet Ballet", "Souseiji", "Tsukamoto zukan"\x81j
Series: Tetsuo
TETSUO THE BULLET MAN


Your Rate: