Niizato Mousaku

aka. Niizato Takeshi
(director)
2000. Tsunoda Jirou no Reikai karano shoutaijou (VIDEO)
2003. Series Kyoufu ya wa "Kijo densetsu" (TV series)

(writer)
1999. Youjuu gakuin (VIDEO)

(other) ... computer grafics
2013. Rape zombie 2: Lust of the dead (DVD)
2014. Saikin, chouchou wa ...