Youjuu gakuin (VIDEO)

trans. Lewd Beast's Institute

Engel, 1999, Color, Stereo HiFi, 70mins. (R15-rated)

Producers: Kobayashi Kouichi(I)
Saitou Junko
Director: Hattori Mitsunori
Writers: Nemoto Tsuyoshi
Niizato Mousaku
Photo: Itou Yoshihiro
Music: Yoshino Hiroaki
Cast: Nakano Wakana
Miyazawa Yuuna
Ogawa Haruna
Kitahara Naoko
Hishizu Shuuji
Mizuto Ryou
Plot: When Kanako a schoolgirl was making love with a teacher at the back of schoolhouse, she broke the stone monument which was built to seal lewd beast. Beast came back.
Keywords: Monsters, School
Video: Engel, ENG-0006, 16000 yen
DVD: Engel, EDV-0001, 2079 yen
[Zankoku! Youjuu hyaku monogatari]


Your rate: