Takahashi Hiroshi

b.1959.
(writer)
1992. Hontouni atta kowai hanashi (TV Series)
1996. Joyuu rei
1997. Gensou Midnight (TV series) "Yukidomari"
1998. Ring (1998)
1998. Shinsei Toilet no Hanako-san
1998. Gakkou no kaidan G (TV)
1999. Ring 2
1999. Gakkou no kaidan: Haru no tatari special (TV)
2000. Ring 0: Birthday
2000. Hakkyousuru kuchibiru
2001. Chi wo suu uchuu
2003. Kyougoku Natsuhiko Kousetsu 100 monogatari (TV Series)
2004. Ultra Q: Dark Fantasy (TV series)
2004. Sodomu no ichi
2007. Kyouki no umi
2008. Orochi (2008)
2010. Kyoufu

(director)
2003-2006. Kaidan Shin-mimibukuro (TV Series)
2004. Sodomu no ichi
2004. Jigoku kozou ... supervisor
2007. Kyouki no umi
2010. Kyoufu

(actor)
1997. Gakkou no kaidan f (TV)
1998. Obieru
2003. Doppelganger
2004. Yogen
2006. Koroshi no harawata

(other) ... supervisor
2000. Ju-On (2000) (VIDEO)
2000. Ju-On 2 (2000) (VIDEO)
2002. Ju-On (2002)
2004. Marebito ... supervisor of "Horror bancho" series
2004. Unmei ningen ... supervisor of "Horror bancho" series
2004. Tsukineko ni mitsu no tama ... supervisor of "Horror bancho" series