Chi wo suu uchuu


trans. Blood Sucking Space
a.k.a. GORE FROM OUTER SPACE

Omega Pictures & Nikkatsu & Oz, 2001.12.22, Color, 85 mins.

Producers: Yokohama Toyoyuki ... exective
Yutaka Tadao ... exective
Ichise Takashige
Director: Sasaki Hirohisa
Writer: Takahashi Hiroshi
Photo: Kikumura Tokushou
Music: Gary Ashiya
Cast: Nakamura Aimi
Abe Sadawo
Abe Hiroshi(I)
Miwa Hitomi
Kuribayashi Tomomi
Yura Yoshiko
Yoshiyuki Yumi
Shimomoto Shirou
Suwa Tarou
Kurosawa Kiyoshi
Nakata Hideo
Ueda Kouichi
Arakawa Yoshiyoshi
Nemoto Hironari
Koizumi Yuka
Masuda Mia
Keyword: Alien
Plot: A young and beautiful wife is taken captive for the secret project to crossbreeding with the alien.
Follows: Hakkyousuru kuchibiru


Your Rate: