Ju-On 2 (2000) (VIDEO)

(7.5=45/6 voters)
trans. Curse and Grudge 2

Toei Video, 2000.03.25, Color

Producers: Kurosawa Man ... planner
Ichise Takashige
Takashima Masaaki
Katou Kazuo(I)
Director: Shimizu Takashi
Writer: Shimizu Takashi
Photo: Kitsugi Nobuhito
Music: Gary Ashiya
Other: Takahashi Hiroshi ... supervisor
Cast: Daike Yuuko ... Suzuki Kyouko
Ashikawa Makoto ... Suzuki Tatsuya
Fujii Kahori ... Kitada Yoshimi
Saitou Mayuko
Dankan
Yanagi Yuurei ... Kobayashi Shunsuke
Kaku Tomohiro ... Suzuki Nobuyuki
Fuji Takako ... Saeki Kayako
Koyama Ryouta ... Saeki Toshio
Denden ... Yoshikawa an inspector
Suwa Tarou ... Kamio
Serizawa Reita ... Iizuka
Mizumura Taizou ... Suzuki Taiji
Matsukaze Harumi ... Suzuki Fumi
Matsuyama Takashi ... Saeki Takeo
Oh Fwa-Ron ... Kitada Hiroshi
Shimizu Kiriko ... Yoshikawa's wife
Yuue ... Kobayashi Manami
Nakatsuka Miyako ... an actress
Ishikawa Kenta ... Satou
Fuyu Ganko ... Hashimoto
Takemura Nagisa ... police woman
Ichihara Hayato ... Naoteru
Toyodome Akihiro ... Toshi
Yonezawa Shiori ... Kaoru
Miyazaki Mashio ... Emi
Plot: Kayako's ghost cursed more people. Suzuki Tatsuya a realty dealer asked his younger sister Kyouko to observe the house where Kayako and Kobayashi had been killed and the Murakami family were missing misteriously. Kyouko could watch Kayako's ghost was wandering there. Kyouko tried to investigate about Kayako or Kobayashi. She went to the Kobayashi's house and she could see that Kayako's husband had slaughtered Kobayashi's wife there. Kyouko went crazy. And Kyouko's parents were killed by Kayako's ghost. Tatsuya sold the house for Mr and Mrs. Kitada. Mrs. Kitada was possessed by Kayako's ghost. She murdered his husband cold-heartedly. The police detectives were cursed by Kayako either. Kayako's ghost killed everybody who had something to do with her...
Keyword: Grudge Ghost, Haunted House
Series: Ju-On (series)


Your Rate: