Tsunoda Jirou


(author)
1987. Horror pension (TV)
1991-92. HighSchool Mystery: Gakuen 7 fushigi (TV series)
1996. Bourei gakkyuu (VIDEO)
1996. Kyoufu shinbun (VIDEO)
1997. Bourei gakkyuu: Shoujo no senritsu (VIDEO)
1997-98. Ushiro no Hyakutarou (TV Series)
2004. Yogen

(actor)
1996. Bourei gakkyuu (VIDEO)
1997-98. Ushiro no Hyakutarou (TV Series)
2000. Tsunoda Jirou no Reikai karano shoutaijou (VIDEO)
2001. <13 ya: Reikai karano shoutaijou (TV series)

(other)
2000. Tsunoda Jirou no Reikai karano shoutaijou (VIDEO)