Kyoufu shinbun (1996) (VIDEO)

(7=21/3 voters)
trans. Terror Paper

1996, Color, 80 mins.

Producers: Ichimura Masayuki
Ide Masayoshi
Tsuburaya Akira
Director: Ishii Teruyoshi
Based on the comic:
"Kyoufu Shinbun" by Tsunoda Jirou
Writer: Konaka Chiaki
Photo: Nakai Masayoshi
Music: Murayama Ryuuji
Cast: Nakayama Hiroko ... Hondou Yuuko
Nakahara Shouko
Muraoka Hidemi
Kobashi Kenji ... Kigata Rei
Fujiwara Rei
Oikawa Naka
Fuji Yukari
Furukawa Satoshi
Minamikawa Kou
Ichijou Haruka
Shishido Masaru
Ooyama Reika
Fujishiro Kanako
Itou Natsu
Itou Kana
Kobayashi Ai
Yoshie Taichi
Sawada Yuugo
Kusuki Ryouka
Yamazaki Keiko
Plot: Hondou Yuuko a hish-school girl received the papers named Kyoufu Shinbun (Terror Paper). In it there are future mysterious news.
Keywords: Ghost, Monsters, Doppelganger, Evil Ghost, Foresight
Video: Image Factory IM, IFJV-183


Your Rate: