Katsura Chiho


(writer)
1976. Boukou kirisaki Jack
1977. House
1980. Zoom-in boukou danchi
1981. Kura no naka
1983. Genma taisen
1983. Reibyou densetsu (TV)
1985. Orgasum Mariko

(actor)
1999. Jigoku (1999)