House

(9.285=130/14 voters)

Toho, 1977, Color, 88mins.

Producer: Oobayshi Nobuhiko
Director: Oobayshi Nobuhiko
Story: Oobayashi Chishuyu
Writer: Katsura Chiho
Photo: Sakamoto Yoshitaka
Music: Kobayashi Asei
Micky Yoshino
Cast: Ikegami Kimiko ... Oshare
Ooba Kumiko ... Fanta
Matsubara Ai ... Gari
Jinbo Miki ... Kung-fu
Minamida Youko ... Obachama
Wanibuchi Haruko ... Ema Ryouko
Satou Mieko ... Mac
Miyako Masayo ...Sweet
Tanaka Eriko ... Melody
Ozaki Kiyohiko ... Tougou Keisuke
Sasazawa Saho ... Oshare's father
Kobayashi Asei ... a watermelons seller
Ishigami Mitoshi... a photographer
Micky Yoshino
Takwkawa Yukihide
Miura Tomokazu
Keywords: Haunted House, Furniture
DVD: Toho, TDV-2619D, 6000 yen (2001.9.21)
Video: Toho, TG4833, 5500 yen
Toho, TG1151
LD: Toho, TLL2501, 6000 yen


Your Rate: