Kura no naka

(6.5=13/2 voters)
trans. In the Storehouse

Kadokawa Haruki jimusho, 1981, Color, 101mins.

Producers: Kadokawa Haruki
Yamada Junhiko
Inaba Seuji
Director: Takabayashi Youichi
Based on the novel:
"Kura no naka" by Yokomizo Seishi
Writer: Katsura Chiho
Photo: Takabayashi Youichi
Tsuda Muneyuki
Music: Momoyama Seii
Cast: Matsubara Rumiko ... Koyuki
Yamanaka Yasuhito ... Fueji
Nakao Akira ... Isogai Sanshirou
Yoshiyuki Kazuko ... Oshizu
Ako
Kitamura Akiko(I)
Video: Touhou, TLL2093
DVD: Universal Music (2004.1.28)


Your Rate: