Monsters>Japanese Monsters>karakasa

karakasa

Umbrella monster with mono foot and mono eye.
Kaidan Honsho 7 fushigi
Sakuya: Youkai-den
Shirojishi kamen (TV series)
Youkai 100 monogatari
Youkai daisensou (1968)