Shirojishi kamen (TV series)

trans. White Lion Mask

Nihon TV, 1973, Color, 13 episodes

Producers: Matsumoto Tsuneyasu ... planner and producers
Kawaguchi Harutoshi
Nasu Daihachi
Inoue Ken
Directors: Asama Kouji
Ono Noboru
Yatsuka Motoi
Writers: Asama Kouji
Ishikawa Takato
Photo: Nishizaki Hiroshi
Music: Abe Hiroya
Cast: Mitsugi Kiyotaka ... Tsurugi Hyouma/ Shirojishi kamen
Kiyokawa Shingo ... Oooka Echizen
Hitomi Junko ... Nui
Furukawa Rokku ... Tadokoro Genpachi
Chiyoda Shin'ichi ... Ippei
Plot: In Edo period, Tsurugi Hyouma a policeman who served Oooka Echizen transformed himself into Shirojishi Kamen and battled the evil japanese monsters.
Keywords: Japanese Monsters, Metamorphosis, karakasa, Ghost Cat, nopperabou, kappa
DVD: [vol.1 - 3] Kadokawa Entertainment


Your Rate: