Youkai daisensou

(8.4=42/5 voters)
trans. Monster Wars
a.k.a. YOKAI MONSTERS: SPOOK WARFARE

Daiei, 1968, Color, 79mins.

Producer: Yahiro Yamato
Director: Kuroda Yoshiyuki
Writer: Yoshida Tetsurou
Photo: Imai Hiroshi
Music: Ikeno Sei
Cast: Aoyama Yoshihiko ... Mayama Shinpachirou
Kawasaki Akane ... Chie
Ookawa Osamu ... Oodate Iori
Uchida Asao ... Dainichibou
Kanda Takashi ... Isobe hyougo
Wakai Hanji & Kenji
Kimura Gen ... Kawano Saheiji
Mouri Ikuko ... Rokurokubi
Tobita Kisao ... the voice of a kappa
Ban Yuutarou
Hashimoto Chikara ... Daimon
Kuroki Gen ... a kappa
Hanamura Hideki
Yukitomo Keiko
Oki Tokio ... Yasuzou
Inoue Hiromi ... Shinobu
Watanabe Yukiyasu ... Moichi
Kanda Mari ... Osaki
Toura Rokkou...Narration
Plot: Daymon a Babylonian vampire came to Japan. Japanese demons concentrated and battled Daymon.
Keyword: Japanese Monsters, Vampire, rokurokubi, kappa, karakasa, hitotsu-me kozou, abura sumashi, 2 men jo, umi-bouzu, tengu
Video: Daiei/ Tokuma Japan Comunications, HTH-1013, 3800 yen
DVD: Daiei/ Tokuma Japan Comunications, DABY-0002, 4700 yen


Your Rate: