Shinrei

(7=14/2 voters)
trans. Sprit

(1) Kyuu Nihon-gun no byouin (trans. The Hospital of Japanese Imperial Army)
(2) Surfer no shi (trans. A Surfer's Death)
(3) Kubinashi Jizou (trans. Headless Jizou)


Image Factory IM, 1996.08.17, Color, Standard, 73mins.
Producers: Ichimura Masayuki ... exective
Inagawa Junji ... planner
Morita Kazuto
Motojima Akio
Arai Masaaki
Directors: Inagawa Junji (3)
Miyake Masayuki(I) (1)(2)
Story: Inagawa Junji
Writers: Inagawa Junji (3)
Kurokawa Masato (1)(2)
Photo: Nishizawa Masaki (1)
Fujimoto Hiromu (2)(3)
Nakatogawa Ikuo (2) ... underwater shooting
Music: Murayama Ryuuji
Other: Matsuyama Hitoshi ... SFX producer
Ogawa Makoto ... special effect
Cast: Inagawa Junji ... a man (1)/ a bartender (2)/ a storyteller (3)

Oota Yumi ... Ishii Eriko (1)
Taumi Akiko ... Hayashi Kiku (1)
Hidaka Keitomo ... a boy (1)
Miura Tomoko ... Kawai Mayumi (1)
Fujiwara Rei ... Okada Miyuki (1)
Rumi ... Suzuki Rie (1)
Shida Masayuki ... a doctor (1)/ an inspector (2)

Sano Mizuki ... Taka (2)
Muraoka Hidemi ... Rika (2)
Izumi Takumitsu ... Kenji (2)
Kobayashi mamoru ... Gattsu (2)
Ujita Minoru ... a young husband (2)
Tachibana Kyouko ... a young woman (2)
Tobita Tsuyoshi ... a young man (2)
Amatani Miyuki ... a waitress (2)
Wada Fumiko ... a young wife (2)
Yamashita Tomohisa ... a boy (2)
Honma Youko ... a little girl (2)
Yokota Tomoko ... a girl (2)
Moriyama Sakiko ... a girl (2)

Nakamura Emiko(I) ... Okayo (3)
Iwasawa Sumiyo ... Hito/ a woman #1 (3)
Yoshioka Konatsu ... Futa/ a woman #2 (3)
Kikuchi Keiko(II) ... Mitsu/ a woman #3 (3)
Karino Hiroaki (3)
Kimura Yasuki (3)
Kanazawa Shinjin ... a baby (3)

Keyword: Hospital
DVD: M3 Entertainment, OPSD-R847 (2009.3.04)
Continues: "Shinrei 2"

Your Rate: