Kimura Yasuki


(actor)
1992. Inagawa Junji - Kaiki shinrei jitsuwa: Kooritsuku byoutou (VIDEO)
1992. Inagawa Junji no Pandora no hako (VIDEO)
1996. Shinrei
1997. Shinrei 2
2000. Inagawa Junji no Ejiki (VIDEO)