Niji-otoko

trans. Rainbow-Man

Daiei, 1949.07.18, B&W, 81mins.

Producers: Tsuji Hisaichi ... planner
Kuroiwa Kenji ... planner
Director: Ushihara Yoshihiko
Based on the novel:
"Niji-otoko" by Tsunoda Kikuo
Writer: Takaiwa Hajime
Photo: Kakita Isamu
Music: Ifukube Akira
Other: Yokota Tatsuyuki ... special photography
Tsuburaya Eiji ... SFX
Cast: Kobayashi Keiju ... Akashi Ryousuke
Akatysuki Teruko ... Simakai Mimi
Wakasugi Sumiko ... Kobata Yurie
Ohinata Den ... Okada
Uemura Kenjirou ... Maya Katsuto
Hirai Kiyoko ... Maya Shimako
Urabe Kumeko ... Nonomura Kane
Miake Bontarou ... Maya Ryuuzou
Miyazaki Junnosuke ... Maya Toyohiko
Kahara Bumon ... a doctor in general practice
Hananuno Tatsuo ... Shimizu a police detective
Moriyama Tamotsu ... Hirai a doctor
Miyashima Shiroyuki,,,a charcoal maker
Sasaki Masatoki ... a charcoal maker
Maruyama Osamu ... a newspaper reporter
Atsumi Susumu ... Nishizawa
Kitahara Yoshio ... Yamamoto
Harada Gai ... a clerk
Morita Manabu ... a police detective
Suzuki Shin ... a police detective
Nagata Yoshiko ... a maid
Video: Tokuma, HIH-1366, 3689 yen
DVD: Kadokawa Herald eiga (Kadokawa Entertainment), DABA-0235, 4725 yen (2006.5.26)


Your Rate: