Maruyama Osamu


(actor)
1949. Niji-otoko
1965. Daikaijuu Gamera (GAMMERA THE INVINCIBLE)
1967. Daikaijuu kuuchuusen: Gamera tai Gyaosu (GAMMERA VS GYAOS)
1968. Hebi-musume to Hakuhatsu-ma
1970. Gamera tai daimajuu Jaigar (GAMMERA VS JIGER)