Shinde, Norotte, Koishite (DVD)

trans. To die, to curse, and to love

2014.7,5, Color, 93 mins.

Director: Unno Youji
Writer: Unno Youji
Cast: Hinata Ayumu
Aono Miku
Kurosaki Jun'ya
Kawahara Shouhei
Tomizawa Eri
Hayashida Momoko
Aoyama Haruka
Hinayoshi Momose
DVD Earth Gate, EOMS-0010 (2014.8.3)