Unno Youji

a.k.a. Unno
(director)
2010. Akuryou fuuin youkai Kineco
2011. Youkai shoujo Kineco R (INTERNET)
2012. Youkai Kawa-hime Mizusa: Prologue-hen
2012. Youkai Kawa-hime Mizusa: Tsukamaranai satsujinki-hen
2014. Shinde, Norotte, Koishite (DVD)

writer
2010. Akuryou fuuin youkai Kineco
2011. Youkai shoujo Kineco R (INTERNET)
2012. Youkai Kawa-hime Mizusa: Prologue-hen
2014. Shinde, Norotte, Koishite (DVD)

(actor)
2010. Akuryou fuuin youkai Kineco