Oshiri

trans. Ass

2014.7,28, Color, 70 mins.

Producer: Tanaka Yousuke
Director: Fujiwara Iori
Writer: Fujiwara Iori
Photo: Hasegawa Mitsunori
Cast: Azu ... Azusa
Miu ... Miwa
Shimatani Yui ... Yui
Oriyama Mina ... Minayo
Yuzuki Riko ... Rika
Takaki Nanami ... Nana
Mori Chisaka
Yamaguchi Mitsuyoshi
Takeuchi Hiroki
Hanai Nitouhei
DVD Intec (2014.7.28)