Mount Nabi


2014.7,5, Color, 72 mins.

Director: Chiba Seiji
Writer: Chiba Seiji
Cast: Katayama Ryou
Akiyama Taana
Tomomatsu Sakae
Kaneko Ayana
Kunishige Naoya
Kida Tomokazu
Noguchi Daisuke
Onomura Mayu
Arakawa Makoto
Official site: horror-hiho.com