Chiba Seiji


(director)
2011. AVN / ALIEN VS NINJA
2012. Ima, yari ni yukimasu
2013. Work shop
2014. Gekijou-ban Tokyo densetsu: Kyoufu no ningen jigoku
2014. Gekijou-ban Tokyo densetsu: Yuganda igyou toshi
2014. Mount Nabi

(writer)
2011. AVN / ALIEN VS NINJA
2012. Ima, yari ni yukimasu
2013. Work shop
2014. Gekijou-ban Tokyo densetsu: Kyoufu no ningen jigoku
2014. Gekijou-ban Tokyo densetsu: Yuganda igyou toshi
2014. Mount Nabi

(producer)
2013. Work shop
2014. Gekijou-ban Tokyo densetsu: Kyoufu no ningen jigoku
2014. Gekijou-ban Tokyo densetsu: Yuganda igyou toshi