Monster panic! UMA zone: Mikakunin seibutsu hunter (DVD)

trans. Monster panic! UMA zone: Unidentified Mysterious Animal, or Cryptid hunter

2014.6.6, Color

Director: Yuuyama Naoki
Writer: Hirayama Kenji
Cast: Kanakura Kousuke
Sanada Aika
Saitou Kazuto
Sugihara Yuu
Tsubota Hiroki
Fukuba Shunsaku
Ishikawa Kouzou
Ogawa Nana
Keyword: Cryptid
DVD: Rolans film, ALTP-1 (2014.6.6)