Monsters>Cryptid

Cryptid


(sub category)
>Abominable Snowman

Chou shock eizou: Kaiki seibutsu no sekai (INTERNET)
Jitsuroku! Norowareta UFO taiken: X file (DVD)
Monster panic! UMA zone: Mikakunin seibutsu hunter (DVD)