Guuzou senki

trans. History of the Idol wars
Shinshita & Junmp, 2014 , Color

Director: Yanagisawa Yasuhiko
Writer: Yanagisawa Yasuhiko
Cast: Ojima Chika (from Idoling!!!) ... Chika
Kiyoku Reia (from Idoling!!!)
Itou Yui
Akane
Asuka
Dobashi masaharu
Narita Doumu
Matsumoto Kouta (from Regular)
Cuborg Kaori
Komine Takao
Oyamada Shou
Nishioka Yoshie
Kokuryuu
Kawamoto Jun'ichi
Official site: guzosenki.info