Kawamoto Jun'ichi


(actor)
1996. Jigoku-dou reikai tsuushin
2000. Isola: Tajuu jinkaku shoujo
2011. Kashima-san no noroi (DVD)
2014. Guuzou senki