Juhou 2405: Watashi ga shinu wake, Gekijou-ban

trans.A Curse Signal: The Reason Why I Will Die, the movie

Coming soon, Color

Director: Rutou Touichirou
Story: Yamada Tomokazu
Writer: Tanaka Erika
Cast: Masuda Yuka
Yanagihara Kyouko
Ninomiya Akari
Karato Ryou
Marutaka Manami
Follows: "Juhou 2405: Watashi ga shinu wake (TV series)"
Official site: juhou2405.com